Splošni pogoji

PODATKI PODJETJA

Pesjak, d.o.o.
Loka 1
4290 Tržič

Davčna številka: SI15546187
Matična številka: 3512100000

DOLOČILA IN POGOJI

Reklamacije

V kolikor se dogodi, da kupec prejme naročeno blago, vendar je le-to poškodovano mora le-ta nemudoma obvestiti ponudnika. Če je mogoče, ponudnik nadomesti reklamirani izdelek z enakim, ustreznim izdelkom. V kolikor tudi to ni mogoče ali pa se kupec ne strinja s predlagano zamenjavo, ponudnik v celoti vrne kupnino.

 
Pritožbe in spori 

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali pri nakupu ali izvajanjem "SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA", bosta pogodbena partnerja (ponudnik in kupec) reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Kranju.

Na naš e-naslov bdf@amzs.si oz. info@rocnakomanda.si nam lahko pošljete tudi vaše predloge, mnenja, pritožbe in pohvale. Morebitne pritožbe bomo poizkusili kar se da hitro rešiti, predlogov, mnenj in pohval pa bomo zelo veseli.

Omejitev odgovornosti 

Pesjak d.o.o. ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih podjetje Pesjak d.o.o. v primeru vednosti ne bi potrdilo oziroma sklenilo pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni. 

 

VAROVANJE PODATKOV

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. 
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. 

Upravitelja Spletne strani Pesjak d.o.o. je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezana k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. 

Za potrebe poslovanja in posredovanja ponudb zbira naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov in kraj bivanja,
  • naslov elektronske pošte,
  • uporabniško ime,
  • geslo v šifrirani obliki,
  • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu.

Na uporabnikov računalnik lahko spletna stran shrani tudi nekatere trajne piškotke:

  • štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku spletne strani shranjujejo trajno. Piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj spletne strani lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. 

Upravitelj spletne strani podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.

 
Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih Pesjak d.o.o. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov.